Τσόγιας Α.Ε. - page 7

Κανάλια inoxAISI 304
Τύπος
Διάμετρος
σιφωνιού
b
Μοντέλο
a
A
...................................................
A
: Υψος από13,5 έως 26cm
Βάθους
amm
Μήκους
bmm
Τιμή€
B3
Ρηχό
Ø160x140
BB3.2030
200
300
103
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
BB3.2050
200
500
129
BB3.2075
200
750
160
BB3.20100
200
950
193
BB3.20120
200
1200
219
BB3.20140
200
1400
244
BB3.20165
200
1650
276
BB3.20185
200
1850
301
BB3.20210
200
2100
334
BB3.20230
200
2300
361
B1
Βαθύ
Ø200x200
BB3.3030
300
300
122
B2
Ρηχό
Ø200x140
BB3.3050
300
500
157
B3
Ρηχό
Ø160x140
BB3.3075
300
750
204
BB3.30100
300
950
246
BB3.30120
300
1200
283
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
BB3.30140
300
1400
319
BB3.30165
300
1650
363
BB3.30185
300
1850
400
BB3.30210
300
2100
444
BB3.30230
300
2300
481
B1
Βαθύ
Ø200x200
BB3.4030
400
300
140
B2
Ρηχό
Ø200x140
BB3.4050
400
500
186
B3
Ρηχό
Ø160x140
BB3.4075
400
750
244
BB3.40100
400
950
302
BB3.40120
400
1200
347
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
BB3.40140
400
1400
393
BB3.40165
400
1650
452
BB3.40185
400
1850
499
BB3.40210
400
2100
556
BB3.40230
400
2300
602
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...384
Powered by FlippingBook