Τσόγιας Α.Ε. - page 6

6
Κανάλια inoxAISI 304
Τύπος
b
a
A
........................................................................................
A
: Υψος από 13,5 έως 26cm
Διάμετρος
σιφωνιού
Μοντέλο
Βάθους
amm
Μήκους
bmm
Τιμή€
Α3
Ρηχό
Ø160x140
AA3.2030
200
300
103
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
AA3.2050
200
500
129
AA3.2075
200
750
160
AA3.20100
200
950
193
AA3.20120
200
1200
219
AA3.20140
200
1400
244
AA3.20165
200
1650
276
AA3.20185
200
1850
301
AA3.20210
200
2100
334
AA3.20230
200
2300
361
A1
Βαθύ
Ø200x200
AA3.3030
300
300
122
A2
Ρηχό
Ø200x140
AA3.3050
300
500
157
A3
Ρηχό
Ø160x140
AA3.3075
300
750
204
AA3.30100
300
950
246
AA3.30120
300
1200
283
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
AA3.30140
300
1400
319
AA3.30165
300
1650
363
AA3.30185
300
1850
400
AA3.30210
300
2100
444
AA3.30230
300
2300
481
A1
Βαθύ
Ø200x200
AA3.4030
400
300
140
A2
Ρηχό
Ø200x140
AA3.4050
400
500
186
A3
Ρηχό
Ø160x140
AA3.4075
400
750
244
AA3.40100
400
950
302
AA3.40120
400
1200
347
Εξοδος
αποχέτευσης
Ø70 έως
Ø100
AA3.40140
400
1400
393
AA3.40165
400
1650
452
AA3.40185
400
1850
499
AA3.40210
400
2100
556
AA3.40230
400
2300
602
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...384
Powered by FlippingBook