Τσόγιας Α.Ε. - page 5

5
Μετατροπέαςbiodiesel
ΜετατροπέαςBIODIESELαπό τα καμμένα τηγανέλαια.
Δημιουργεί BIODIESELASTM-D6751από οποιοδήποτε φυτικό ή ζωικό έλαιο.
Ηδιαδικασία είναι πολύαπλή και αυτόματη.Απλώς τοποθετείτε τα τηγανέλαιαστον επεξεργαστήBIOPRO.
Προσθέτουμε μεθανόλη και καταλύτη. Ο καταλύτης ζυγίζεται και τοποθετείται. Τέλος, προσθέτουμς θεικόοξύ.
Πατάμε τον διακόπτηBIOGREENBUTTON και αρχίζει ημίξη. Μετάαπό 23ώρες είναι έτοιμο τοπροιόν.
Αναλογίες
BIOPRO 190EX
BIOPRO 380EX
Τηγανέλαια
190 lit
380 lit
Μεθανόλη
38 lit
76 lit
Υδροξείδιο του νατρίου 98%
1.520 gr
3.040 gr
Καυστικήποτάσα90%
2.350 gr
4.700 gr
Θεικό οξύ 93%
190ml
380ml
Καθαρό νερό
170 lit
340 lit
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...384
Powered by FlippingBook