Τσόγιας Α.Ε. - page 19

19
Βρύσες
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
ΒρύσηFRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με μιαπαροχή νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
464602
100x85x1/2” 0,65
52
ΒρύσηFRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
ΒρύσηFRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύοπαροχές νερού&
θερμομικτικό λεβιέ.
463214
200x210x1/2” 3
155
ΒρύσηFRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
463602
240x130x3/8” 1,25
72
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
463204
2 30x155x3/8” 1,28
90
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...384
Powered by FlippingBook