Τσόγιας Α.Ε. - page 17

17
Καταιωνιστήρες
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
463062
450x1250x1/2” 5,9
375
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
463052
230x900x1/2” 7,50
390
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή€
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή€
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...384
Powered by FlippingBook