Τσόγιας Α.Ε. - page 16

16
Καταιωνιστήρες
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύοπαροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.
463064
450x1250x1/2” 150 4,9
345
463066
450x1250x1/2” 150 5,7
430
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm S Βάρος Τιμή €
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm S Βάρος Τιμή €
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...384
Powered by FlippingBook