Τσόγιας Α.Ε. - page 15

15
Καταιωνιστήρες
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύοπαροχές νερού και περιστροφικόάνοιγμα.
463056
450x1300x1/2” 4,6
230
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύοπαροχές νερού και περιστροφικόάνοιγμα.
463060
450x1300x1/2” 5,4
300
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...384
Powered by FlippingBook