Τσόγιας Α.Ε. - page 14

14
Καταιωνιστήρες
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μιαπαροχή νερού και περιστροφικόάνοιγμα.
463058
450x1300x1/2” 5,2
290
Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μιαπαροχή νερού και περιστροφικόάνοιγμα.
463054
450x1300x1/2” 4,4
215
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
Μοντέλο Διαστάσεις
LxH xDmm Βάρος Τιμή €
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...384
Powered by FlippingBook