Τσόγιας Α.Ε. - page 11

11
Φίλτρα inox
Μοντέλο
Τύπος
M0395050
M0395035
500x350 Inox 304
31
Ανοξείδωτο
φίλτρο
Διαστάσεις
a xbmm Κατασκευή Τιμή €
500x500 Inox 304
43
M0395025
500x250 Inox 304
25
φούσκας
M0394040
400x400 Inox 304
30
AISI 304
M0394050
400x500 Inox 304
36
γυαλιστερό
Μοντέλο
Τύπος
M0365050
b
M0365035
500x350 Inox 304
26
Ανοξείδωτο
φίλτρο
Διαστάσεις
a xbmm Κατασκευή Τιμή €
500x500
Inox 304
36
M0365025
500x250 Inox 304
21
φούσκας
M0364040
400x400 Inox 304
25
AISI 202
M0364050
400x500 Inox 304
30
γυαλιστερό
Μοντέλο
Τύπος
M0385050
M0385035
500x350 Inox 304
23
Ανοξείδωτο
φίλτρο
Διαστάσεις
a xbmm Κατασκευή Τιμή€
500x500
Inox 304
32
M0385025
500x250 Inox 304
19
φούσκας
M0384040
400x400 Inox 304
23
AISI 430
b
M0384050
400x500 Inox 304
27
γυαλιστερό
b
a
a
a
Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.
Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.
Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...384
Powered by FlippingBook