Τσόγιας Α.Ε. - page 10

10
Σχάρες&σιφώνια
Μοντέλο
Τύπος
Μοντέλο
Τύπος
Μοντέλο
Τύπος
Διαστάσεις
a xbmm
Κατασκευή Τιμή €
Διαστάσεις
a xbmm
Κατασκευή Τιμή €
Διαστάσεις
a xbmm
Κατασκευή Τιμή €
M06960.11
ΣχάραGN 1/1 530x325 Inox 304
12
M06956.11K
ΣχάραGN 1/1 530x325 Χρωμίου
5,60
b
a
M06960.21
ΣχάραGN 2/1 650x530
Inox 304
25,50
M06956.21K
ΣχάραGN 2/1 650x530 Χρωμίου
12,40
b
a
M06972
Σχάρα60x40 600x400
Inox 304
16,20
M06971
Σχάρα 60x40 600x400
Χρωμίου
8,20
b
a
Σιφώνι ανοξείδωτοKARAMCOΤουρκίας.
Μοντέλο
E3030
Τεχνικά χαρακτηριστικά: βαθύ.
ΑποχέτευσηØ 70 έωςØ100mm.
Διάμετρος σιφωνιού : Ø 200x200
Βάθους a : 300mm
Μήκους b : 300mm
Σχάρες γιαφούρνους και ψυγεία.
b
a
Σχάρες γιαφούρνους και ψυγεία.
Σχάρες γιαφούρνους και ψυγεία.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...384
Powered by FlippingBook